مدرسه موسیقی

مدرسه موسیقی

مدرسه موسیقی
میدونستین آموزشگاه به دو بخش تقسیم میشه؟
کلاس‌های خصوصی و مدرسه موسیقی نوای شهر آشوب
کلاس‌های خصوصی: با همان ساختاری که میشناسید و تا الان در کلاس‌ها شرکت کردید
 
مدرسه موسیقی نوای شهرآشوب
 
فرق مدرسه موسیقی با آموزشگاه چیست؟ در مدرسه موسیقی نوای شهر آشوب قرار است به یادگیری تمامی دروس تخصصی رشته موسیقی بپردازیم.
 
مدرسه موسیقی به دو بخش "موسیقی کلاسیک ایرانی" و "موسیقی کلاسیک غربی" تقسیم می‌شود:
در بخش موسیقی کلاسیک ایرانی به تدریس دروسی مانند: ساز تخصصی، سلفژ  و دیکته شنوایی، سلفژ ایرانی، تئوری موسیقی غرب، تئوری موسیقی ایرانی، تاریخ موسیقی ایران، سازشناسی ایرانی، بداهه نوازی، گروه نوازی، ارکستر  و ... پرداخته می‌شود.
در بخش موسیقی کلاسیک غربی به تدریس دروسی مانند: ساز تخصصی، سلفژ  و دیکته شنوایی، تئوری موسیقی غربی، تاریخ موسیقی غرب، هارمونی، فرم و آنالیز، سازشناسی غربی، گروه نوازی، ارکستر  و ... پرداخته می‌شود.
 
نحوه برگزاری دوره‌های مدرسه موسیقی نوای شهرآشوب:
دوره‌های این مدرسه به صورت دو نیمسال برگزار می‌شود و هنرجو پس از گذراندن هر نیمسال و قبولی در آزمون‌ها به صلاح دید مدرس، به نیمسال بعدی وارد می‌شود.
 
چگونه وارد مدرسه موسیقی نوای شهرآشوب بشیم؟
در دوره‌های همنوازی در حال برگزاری ثبت نام کنیم
در  ورک شاپ‌ها شرکت کنیم
وبسایت را دنبال کنیم
 
چه گروه سنی می‌تواند در این مدرسه شرکت کند؟
ما در مدرسه موسیقی نوای شهر آشوب سه گروه سنی داریم:
گروه سنی 8 تا 12 سال (به زودی)
گروه سنی 12 تا 18 سال
گروه سنی 18 سال به بالا