درباره ما

همکـاری بـا مـا

نوای شهرآشوب فعالیت خود را با هدف اجرای ایده‌های تازه در موسیقی آغاز کرده است. بنابراین از تمام افراد علاقه‌مند و خلاق در این راستا استقبال می‌کند.
همکاری با ما

درباره همکـاری بـا نوای شهرآشوب

واحدهای اداری برای افرادی که محیط فرهنگی و هنری را دوست دارند، بخش های تولید محتوا، ایجاد کسب و کار در دنیای هنر، مشاوره و راهنمایی هنرجویان در مسیر یادگیری موسیقی، تدریس موسیقی، فعالیت در دپارتمان کودک و همچنین طراحی ورکشاپ و طرح‌های آموزشی برای کودکان بخشی از فرصت های کارآموزی و یادگیری در بخش های مختف نوای شهرآشوب است.

ثبت نام امور اداری

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا نام را وارد نمایید.
لطفا عنوان را وارد نمایید.
لطفا وضعیت تاهل را وارد نمایید.
لطفا کد ملی ده رقمی را وارد نمایید.
لطفا ایمیل را وارد کنید .
لطفا نحوه آشنایی را وارد کنید .
لطفا استان را وارد نمایید.
لطفا شهر را وارد نمایید.
لطفا مدرک تحصیلی را وارد کنید .
لطفا رشته تخصصی را وارد کنید .
لطفا هنرجوی شهرآشوب را وارد کنید .
لطفا علاقه مند به کار در بخش را وارد کنید .
لطفا تسلط به زبان انگلیسی را وارد کنید .
لطفا محل کار فعلی (توضیحات در مورد فعالیت) را وارد کنید .