درباره ما

همکـاری بـا مـا

نوای شهرآشوب فعالیت خود را با هدف اجرای ایده های تازه در موسیقی آغاز کرده است. بنابراین از تمام افراد دغدغه مند ، علاقه مند و خلاق در این راستا استقبال می کند. فرصت کارآموزی و یادگیری در تمام بخش های نوای شهرآشوب وجود دارد: - واحدهای اداری برای افرادی که محیط فرهنگی و هنری را دوست دارند. - بخش های تولید حتوا - ایجاد کسب و کار در دیای هنر - مشاوره و راهنمایی هنرجویان در مسیر یادگیری موسیقی - تدریس موسیقی - فعالیت در دپارتمان کودک - طراحی ورکشاپ و طرح های آموزشی برای کودکان اگر علاقه مند به کسب تجربه در هر شاخه ای از موسیقی هستید از طریق این لینک (لینک به فرم همکاری با ما) با ما در تماس باشید

همکاری با ما

ثبت نام امور اداری

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا نام را وارد نمایید.
لطفا وضعیت تاهل را وارد نمایید.
لطفا نام پدر را وارد نمایید.
لطفا کد ملی ده رقمی را وارد نمایید.
لطفا شماره شناسنامه را وارد نمایید.
لطفا عنوان را وارد نمایید.
لطفا نحوه آشنایی را وارد کنید .
لطفا مدرک تخصیلی را وارد کنید .