فروشگاه شهـر آشـوب

فروشگاه شهـر آشـوب

آموزشگاه نوای شهرآشوب به جهت تسهیل کردن هرچه بیشتر مسیر یادگیری برای هنرجویان ، در طی سال های فعالیت خود، اقدام به تاسیس بخش های مختف از جمله فروشگاه کرده است. محصولات موجود در فروشگاه عموما سازها، کتاب ها، جزوات و رسانه های صوتی و تصویری مورد نیاز هنرجویان می باشد. از آن جایی تمامی محصولات پس از هماهنگی و پرسش از اساتید حاضر در آموزشگاه تهیه می شوند، هنرجویان کافی است نام استاد و مقطع تحصیلی خود (در زمینه ی موسیقی) را به مسئولین فروشگاه اعلام نمایند. مسئولین فروشگاه نوای شهرآشوب نیز تلاش می کنند با در نظر گرفتن شرایط مختلف هنرجو از جمله سن، جثه و حتی شرایط مالی مخاطب بهترین مشاوره را در اختیار او قرار دهند.
فروشگاه

درباره فروشگاه نوای شهرآشوب

فروشگاه نوای شهرآشوب یکی دیگر از بخش های این شهر کوچک است تا هنرجویان پس از انتخاب مسیر یادگیری خود بتوانند به راحتی امکانات مورد نیاز خود شامل ساز، کتاب ها و ادواتی مثل پوپیتر، زیرپایی، مترونوم، مضراب و... را تهیه کنند. از آنجایی که این فروشگاه بصورت اختصاصی و با هدف ارائه ی خدمات به هنرجویان خود راه اندازی شده، تمامی محصولات پس از هماهنگی و پرسش از مدرسان تهیه می شوند. بنابراین هنرجویان کافی است نام مدرس و مقطع تحصیلی موسیقی خود را اعلام نموده و پکیج مورد نیاز خود را دریافت نمایند. همچنین برای تهیه ی ساز نیز مسئولین فروشگاه تلاش می کنند با در نظر گرفتن معیارهایی مانند سن، جثه، سطح هنرجو و حتی شرایط مالی مخاطب ، بهترین مشاوره را در اختیار او قرار دهند.

فروشگاه نوای شهرآشوب

ارتباط با فروشگاه نوای شهرآشوب

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا ایمیل را وارد کنید .
لطفا نوع درخواست را وارد کنید .
لطفا نام کالا را وارد کنید .
لطفا نوع کالا را وارد کنید .
لطفا سابقه ی موسیقی را وارد کنید .
لطفا سابقه خرید از فروشگاه را وارد کنید .
لطفا نام مدرس را وارد کنید .
لطفا وضعیت را وارد نمایید.
لطفا نحوه آشنایی را وارد کنید .
لطفا محل سکونت را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.