هارمونی

هارمونی

همزمانی نت‌ها به منظور تشکیل آکورد و پیوستن آکوردها به یکدیگر و ایجار تسلسل هارمونیکی و در نهایت ارتباط آکوردها با خط ملودی منطبق بر اصول و قواعد تعیین شده هارمونی نامیده می شود.لغت هارمونی همزمانی آکوردها و یا صداهای زیر و بم را که از لحاظ ساختار عمودی آکوردها و حرکت افقی آن ها تسلسل هارمونیکی را به وجود می آورند شامل می شود.
ثبت نام

هارمونی

این تعریف اولیه از هارمونی به تدریج دست خوش تغییراتی گردید که از جمله می توان به ورود نت‌های زینت بدون این که نیازی به آکوردهای خاص خود داشته باشند، آکوردهای پنج، شش و هفت صدایی، آکوردهایی که بعضی نت های آن ها تغییرات کروماتیکی می کنند و آکوردهای زینتی اشاره نمود. ولی یکی از مهم ترین دگرگونی ها ارتباط عمیق میان هارمونی و ملودی است به این صورت که هارمونی تابعی از حرکت ملودی است و هم چنین ملودی از دل پیوستگی آکوردها به دست می آید.

 

هارمونی از نیمه قرن هجدهم متشکل از مجموع عواملی چون هارمونی، کنترپوان و ملودی است که به شکلی قانونمند با یکدیگر تلفیق شده و آثار موسیقی را به وجود می آورند. می توان گفت که کنترپوان که حرکت افقی دو یا سه صدا را به گونه ای هدایت می کند که همزمانی صداها به گوش شنونده مطبوع و دلنشین باشد  در سیر تکاملی خود به هارمونی تبدیل می گردد که همزمانی چندین نت در قالب آکوردهای گوناگون، چگونگی وصل آکوردها به یکدیگر، حرکت افقی خط ها و ملودی را کنترل و هدایت می کند.

 

گروه سنی: هارمونی علمی است که همه ی هنرجویان و موسیقی دانان می توانند با گزراندن دوره های آموزشی آن را فرابگیرند.
پیش نیاز: تئوری موسیقی + نواختن یک ساز (تسلط به پیانو در حد متوسط یک مزیت محسوب می‌شود)

موردی یافت نشد.