آیدا رازمند
آیدا رازمند

آیدا رازمند

فلوت ریکوردر

عضو خانواده شهرآشوب از سال 1400

آیدا رازمند را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

تحصیلات:

کارشناسی نوازندگی از دانشگاه هنر تهران