دارا دارایی
دارا دارایی

دارا دارایی

گیتار بیس

دارا دارایی استاد ساز گیتار بیس می باشد.

1دوره فعال

دارا دارایی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

آثار صوتی:

آلبوم کولی ها و هیاهوی سکوت

آثار هنری:

کنسرت های متعدد گروه داماهی در نقاط مختلف جهان

دوره های استاد دارا دارایی

مشاهده کارت آنلاین مدرس
اسکن کنید!